Styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen så maila: styrelsen@springerostra.se


Styrelse 2018

Ordförande: Lena Lindh-Carlsson

Sekreterare: Karin Wigstrand

Kassör: Eva Wiklund, tel: 08-56052048, 0707-760899

Jaktansvarig: Eva Wiklund

Ledamot: Lotta Djerf, Susanne Norman, Madelaine Nyberg Totth

Suppleant: Cecilia Strömberg


Utanför styrelsen

Revisor: Christina Filén, tel: 08-56043332, 0735-103718 christina.filen@telia.se

Revisorsuppleant: Carina Grandin, tel: 0176-261361, 0708-260888 carinagrandin@tele2.se

Webbansvarig: Annika Stjärneving, tel: 0340-15800 webbmaster@springerklubben.org