Östras Hund

Alla medlemmar inom Springer Östra får ansöka. Man får välja om man vill ansöka om Aktivitetsmästaren eller Årets Östrahund, Östras Jakthund etc. Man kan inte deltaga i båda grenarna under samma år. Ägaren skall vara medlem i Springerklubben/Östra. Hunden skall vara registrerad i Sverige och resultaten skall vara tagna i Sverige.

ÅRETS ÖSTRA HUND

AKTIVITETSMÄSTAREN

Sänd in resultat senast 2019-01-15 till Veronica Forsberg:   info@lostnfound.se som  räknar, sammanställer samt säkerställer att allt är korrekt. Tack för det, Veronica!