Östras Hund

Alla medlemmar inom Springer Östra får ansöka. Man får välja om man vill ansöka om Aktivitetsmästaren eller Årets Östrahund, Östras Jakthund etc. Man kan inte deltaga i båda grenarna under samma år. Ägaren skall vara medlem i Springerklubben/Östra. Hunden skall vara registrerad i Sverige och resultaten skall vara tagna i Sverige.

ÅRETS ÖSTRA HUND

AKTIVITETSMÄSTAREN

Sänd in resultat senast 2019-01-15 till Veronica Forsberg: info@lostnfound.se som  räknar, sammanställer samt säkerställer att allt är korrekt. Tack för det Veronica.

Har din hund blivit champion eller tagit en officiell titel under året? GRATTIS! Är det registrerat på SKK Hunddata t ex lydnadsdiplom, rallydiplom eller godkänt nybörjarprov A/B, så ansök om ett diplom från Springer Östra. Det delas ut ett diplom per disciplin/hund och gäller endast för medlemmar i Springer Östra. Diplomet delas ut på Springer Östras årsmöte nästkommande år (vi skickar inga diplom).