Medlemskap

Välkommen som medlem! Som medlem i Springerklubben tillhör man automatiskt den lokalavdelning man bor i geografiskt, förslagsvis Springer Östra. Klubben har rullande medlemskap och gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum. Medlemsansvarig tar emot nyanmälan samt ev. byte av lokalavdelning.

Medlemsansvarig:  Helene Björkman,  Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda, 0703-113165, helene@barecho.com

Som medlem i Springerklubben får du: 

  • Delta på våra aktiviteter och kurser
  • Tillgång till Avelskommittén
  • Springertidningen 4 ggr/år

Vid nyanmälan uppge: 

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer (både hem och mobil om det finns)
  • Mailadress
  • Önskad lokalavdelning
  • Eventuellt kennelnamn

Medlemsavgift fr.o.m. januari 2017:

Skänk medlemskap till era valpköpare här = vinstchans!

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK’s bankgiro: 847-4181 med referens ”medlemsavgift + namn och adress”. Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning. Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig.

Byte av lokalavdelning: Anmäl ändring via mail eller post till medlemsansvarig med uppgift om vilken avdelning du vill vara medlem i.