Springer Östra Cup är en tävling som anordnas en gång per år med målet att främja jaktintresset inom klubben och bevarandet av de jaktliga egenskaperna hos rasen. Springer spanieln är en formidabel jakthund som med rätt träning skänker sin förare stor lycka genom sin vilja att arbeta! Vilket vår tävling verkligen visat.

Springer Östra Cup hölls för första gången 2006 och nu kan vi säga att det har blivit en återkommande tradition!

Cupen, som går under en dag, är indelad i tre olika moment;

· Utställning

· Fältprov

· Vattenprov (enkelt och svårt)

Det är endast två åldersklasser för de vuxna hundarna. Unghundsklass för hundar 9-24 månader och Öppen klass för hundar över 24 månader.

Sedan har vi även vanlig valpklass 4-6 månader eller 6-9 månader men de deltar bara på utställningsdelen.

För varje moment bedöms och betygsätts deltagande ekipage och vinner gör givetvis den som samlar högst poäng på alla tre delar.

Man börjar med utställningsdelen när hundarna är rena och fina. Det är hanarna som startar direkt på morgonen, sedan är det tikarna och sist ut är valparna. Så fort man är färdig med sin bedömning så går man ut på vatten eller fält. Man väljer själv vilken station man skall välja först. Den med minst kö kan vara ett bra tips. Man får vägledning och information av domarna hur varje moment skall utföras.

När alla hundar är färdigbedömda på alla tre stationerna så räknar man ihop poängen och sedan kommer den fina prisutdelningen med den obligatoriska fotograferingen av de fem bästa i respektive åldersklass + fotografering av de totalt fem bästa oavsett åldersklass. Så dagen kan bli rätt lång, men vi gör allt för att det skall gå så smidigt och snabbt som möjligt.  

Man får betyg för det hunden gör. Om den till exempel går ut i vattnet så får den lite poäng, om den simmar ut och hämtar och lämnar av i hand så är det full poäng. På fältet består bedömningen av två delar, apportering och fält. Snällare bedömning för de unga hundarna, lite strängare för de äldre. Men fortfarande är det en ”prova på” tävling, där man får en första introduktion i jaktprov. Så kom med du också och pröva på!

SPRINGER ÖSTRA CUP