SPANIELJAKTEngelsk Springer Spaniel tillhör gruppen stötande och apporterande fågelhundar, vilket kan vålla missuppfattningar. Visst skall den jaga fågel för bössan men den skall även stöta och apportera hårvilt. Den är en av de mest allsidigaste jakthundarna, man kan jaga praktiskt taget allt svenskt vilt med en springer, den är lika effektiv före som efter skottet. Trots mångsidigheten har dock springern (eller andra spaniels) ändå en specialitet som de är ensamma om – att stöta småvilt under bössan. Alltså att hela tiden hålla sig så nära sin förare att viltet är inom skotthåll.

Att jaga över spaniel är intensivt och spännande, skotten är alltid nära och direkta. Så fort hunden kommer i kontakt med viltet så stöter den upp det, med skott och apportering i snabb följd. Hunden skall hela tiden arbeta inom skotthåll vilket innebär att hunden aldrig skall vara längre ut än ca 20 meter på var sida om sin förare/skytt. Jagar man i snårig terräng måste söket vara snävare.

 

 

 

Spanieln genomsöker alla skrymslen och vrår i terrängen så att allt vilt hittas. I öppen gräsmark skall den söka i ett regelbundet sick-sackmönster. Där avståndet mellan ett sick och föregående sack inte är större än att hundnosen förmår att registrera all viltvittring som finns där. Är det snårig terräng måste den avpassa söket därefter. Spanieln skall alltid söka framför föraren. Man måste vara observant på att inte gå för fort fram i terrängen för då tvingar du hunden att slarva. Den har en naturlig vilja att vara dig till lags eller som engelsmännen säger ”will to please”. Men det krävs träning för att samarbetet skall fungera perfekt.

Så fort den har fått närkontakt med vilt stöter den upp det, med andra ord fågeln flyger eller haren/kaninen springer. Då skall din hund stanna och invänta order ifrån dig, att antingen fortsätta att söka eller att apportera. Så det är en viktigt att lära in hunden att sitta på uppflog, röst, handtecken, visselpipa och skott. Stadga är att stanna vid stöt och att sitta still även om bytet ligger en bit bort och skall apporteras.

 

 

Den skall även klara av att följa en löpa efter ett skadeskjutet vilt eller hämta vilt som faller i vatten. Spanieln har mycket god näsa så all slags eftersök passar utmärkt för en spaniel. Många spaniels används i praktiskt eftersök och det finns en mängd viltspårchampions inom rasen.

Jaktkurser anordnas av Springerklubben
www.springerklubben.org , Svenska Spaniel & Retriverklubben (SSRK) www.ssrk.se eller via jaktkretsarna www.jagareforbundet.se . Även internatkurser kan förekomma inom SSRK, Springerklubben, ÖsterMalma mfl.