Kurser/Träning

Annonsering om kurser på Östras hemsida

 

Privata kurser 150:-

Betalas in på Springer Östras postgiro 463362-4

Märk betalningen ”Annons” samt ditt namn.

 

Skicka annonsinformation till Webban

 

Annonsen kommer att publiceras så fort betalningen är bekräftad.

Du hittar även kurser och träningar i Springer Östras Facebookgrupp