MENTALBESKRIVNINGAR 2008

ANORDNAD AV SPRINGER ÖSTRA, ENDAST ENGELSK SPRINGER SPANIEL

 

 

MENTALBESKRIVNING STRÄNGNÄS 2008-04-27

BESKRIVARE: BENGT PETTERSSON

MORKULLANS KIARA

KÄND MENTAL STATUS

LELICA’S STRAWBERRY FIELDS FOREVER

KÄND MENTAL STATUS

ZOLANNES CHEIRON

KÄND MENTAL STATUS

TROLLÄNGENS FOR ME

KÄND MENTAL STATUS

HOT FEET RINGO STARR

KÄND MENTAL STATUS

ACCOUNTS ORCHID

KÄND MENTAL STATUS

HI-DESIGN’S NO LIMIT

KÄND MENTAL STATUS

FIRE’N ICE FEIN CERA

KÄND MENTAL STATUS

WILLOW GROUSE BROWNING

KÄND MENTAL STATUS