MEDLEMSKAP
 

Välkommen som medlem!
Klubben har rullande medlemskap
(gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum)

· Fullbetalande medlem: 295:-

· Familjemedlem: 50:-

· Utländsk medlem: 350:-

· Valpköparmedlem: 100:- (uppfödaren anmäler sina valpköpare) 

· Utländsk valpköparmedlem: 200:- (uppfödaren anmäler sina valpköpare)

 

Som medlem i Springerklubben får du:
- delta på våra aktiviteter/kurser
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4 ggr/år

Som medlem i Springerklubben blir man automatiskt
medlem i den lokalavdelning man bor i.

Medlemsansvarig tar emot nyanmälan:
Uppge namn, adress, telefonnummer
(både hem och mobil om det finns)
samt mailadress och ev. kennelnamn.

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK:s bankgiro: 847-4181
med referens "medlemsavgift + namn och adress".
Vid valpköparmedlemskap gäller att du sätter in summan
för medlemskapen på SK:s bankgiro: 847-4181
och anger ditt "kennelnamn och valpköparmedlemskap" som referens.

Medlemsansvarig:
(utanför styrelsen)
Helene BjörkmanFrämlingshemsvägen 155
810 22 Årsunda
026-295161, 0703-113165
helene@barecho.com