Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du gärna maila på mailadressen nedan.

 

styrelsen@springerostra.se

Styrelsen 2018

 

Ordförande

Ledmot

Lena Lindh-Carlsson

Länsvägen 10

749 52 Grillby

 

 

Lotta Djerf

 

Sekreterare

Kassör

Karin Wigstrand

 

 

Eva Wiklund

Marielundsvägen 29

17892 Adelsö

Telefon: 08-56052048, 070-7760899

 

Ledamot

Ledamot

Susanne Norman

Madelaine Nyberg Totth

Suppleant

Suppleant

Cecilia Strömberg

 

 

 

 

Revisor

Revisorsuppleant

Christina Filén

Vifärna Solhemsväg 9

179 96 Svartsjö

08-56043332, 073-5103718

christina.filen@telia.se

Carina Grandin

Gunboda 2087

760 10 Bergshamra

0176-261361, 0708-260888

carinagrandin@tele2.se 

Valberedning/samanklallande

Valberedning

Magnihild Löfstedt

Ingela Lundborg

Utställningsansvarig

Jaktansvarig

 

 

 

 

Eva Wiklund

Marielundsvägen 29

17892 Adelsö

Telefon: 08-56052048, 070-7760899

 

 

Webbansvarig/FB

 

 

Veronica Forsberg

Liljevägen 21

186 94 Vallentuna

Mobil: 0733-995719

info@lostnfound.se  

Springer Östras Postgiro 463362-4 för tävlingar/prov/kurser etc
Skall
INTE användas till medlemskap