Aktiviteter

Ringträning >> 24/4 och 4/5

Aktivitetsdag >> Information

Spanieljakt >> Information >> Galleri

Springer Östra Cup >> Information >> Galleri

Utställning, Open Show >> Information

Årets Östra-Hund >> Information

  • Tack till våra sponsorer som sponsrar våra aktiviteter!

Har din hund blivit champion eller tagit en officiell titel under året? GRATTIS! Är det registrerat på SKK Hunddata t ex lydnadsdiplom, rallydiplom eller godkänt nybörjarprov A/B, så ansök om ett diplom från Springer Östra. Det delas ut ett diplom per disciplin/hund och gäller endast för medlemmar i Springer Östra. Diplomet delas ut på Springer Östras årsmöte nästkommande år (vi skickar inga diplom).