Textruta: Välkommen till Springer Östra

Springer Östra är en lokalavdelning i Springerklubben
Vi jobbar tillsammans med ER för att lyfta fram vår aktiva och härliga ras
** Engelsk Springer Spaniel **

Senast uppdaterad

2016-09-12

Östra Cup 2016

BIS DUAL PURPOSE 2016

SE VCH RLD N RLD F RLD A Accounts Vision Of Love

Ägare: Veronica Forsberg

 

Domare Utsällning: Christina Filén, Vatten: Elin Söderlind Fält: Peter Lanning