Textruta: Välkommen till Springer Östra/Gotland

Springer Östra/Gotland är en lokalavdelning i Springerklubben
Vi jobbar tillsammans med ER för att lyfta fram vår aktiva och härliga ras
** Engelsk Springer Spaniel **

Senast uppdaterad

20180501

 

 

Östras Open Show 2018

BIR/BIS NORD&FI UCH C.I.E. EUW-13 FI V-13 WW-14 NORD V-15 Barecho Glint Of Gold

BIM/res-BIS Deming's Arthur Art